• No1 : ติดต่องานขายได้ที่อีเมล์
  • Sale@sanproducts.co.th
48/29 Moo6

Khet lak si,Bangkok

(02) 954-5391-6

sanpac@sanproducts.co.th

ถังเก็บน้ำ SAN-PAC (Fiber Tank)

แบบตั้งพื้น (On Ground Tank) OGT Series

และถังเก็บน้ำฝังใต้ดิน (Under Ground Tank) UGT Series

Awesome Image
ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณลักษณะเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการใช้งานรับแรงดันน้ำได้สูง ปราศจากสารพิษปลอมปนและป้องกันการกัดกร่อนหรือการเกินสนิมจากคลอรีนในน้ำประปา ดังนั้นถังเก็บน้ำ SAN-PAC จึงมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใช้กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค นอกจากนี้ ตัวถังยังมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้งกับระบบน้ำใช้ของอาคาร และมีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม

ตารางถังไฟเบอร์ (FRP) OGT
MODEL สูง (H) กว้าง(ด้านปากถัง) กว้าง (ด้านก้นถัง) ปริมาตรความจุ รูน้ำเข้า รูน้ำออก
 (ม.) (ม.)  (ม.)  (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
OGT-1Q 1.27 1.23 1 1000 1 1.5
OGT -1.5Q 1.42 1.45 1.15 1500 1 1.5
OGT-2Q 1.51 1.57 1.25 2000 1 1.5
OGT-2.5Q 1.7 1.63 1.28 2500 1.5 2
OGT-3Q 1.77 1.87 1.42 3000 1.5 2
OGT-4Q 1.88 1.89 1.55 4000 1.5 2
OGT-5Q 1.95 2.08 1.6 5000 2 2.5
OGT-6Q 2.2 2.1 1.82 6000 2 2.5
OGT-7.5Q 2.4 2.25 1.8 7000 2 2.5
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทตารางถังไฟเบอร์ (FRP) UGT
MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตรความจุ
 (ม.)  (ม.)  (ลิตร)
UGT-1Q 1.25 1.25 1000
UGT -1.5Q 1.53 1.45 1500
UGT-2Q 1.73 1.5 2000
UGT-2.5Q 1.75 1.55 2500
UGT-3Q 1.83 1.72 3000
UGT-4Q 2.00 1.9 4000
UGT-5Q 2.23 2.09 5000
UGT-6Q 2.45 2.09 6000
UGT-7.5Q 2.66 2.39 7000
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท