• No1 : ติดต่องานขายได้ที่อีเมล์
  • Sale@sanproducts.co.th
48/29 Moo6

Khet lak si,Bangkok

(02) 954-5391-6

sanpac@sanproducts.co.th

ถังเก็บน้ำ SAN-PAC

แบบใต้ดินรุ่น UGT Series (PE Tank )

Awesome Image
เป็นการเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน UGT Series (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Auto Pump) ได้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ UGT-600 ลิตร จนถึง UGT-6000 ลิตร

คุณลักษณะพิเศษ (Special Specification)

- ผลิตจากพลาสติก LLDPE มอก.816 - 2538 (ได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม)
- มีน้ำหนักเบา (Light Weight) ทำให้สะดวกในการขนส่ง และประหยัดค่าโครงสร้างรองรับ
- มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกระแทก (Flexibility & Impact Resistance) เพราะเป็นคุณสมบัติของ "พีอี" ปลอดสารพิษ (Non Toxic) เพราะสารโพลิเอทธิลีนเป็นชนิดเดียวกับงานท่อส่งน้ำประปา
- ผนังรอง 2 ชั้น (Double Layer Wall) ภายในไม่เจือสีผสม หรือการเรซิ่นเจือปนทำให้มั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพ (Health and Safety)

ตารางถัง UGT (PE)
MODEL สูง (H) กว้าง (D) d ปริมาตรความจุ
 (ม.)  (ม.)  (ม.)  (ลิตร)
UGT-600 1.28 1.05 0.45 600
UGT-800 1.52 1.07 0.45 800
UGT-1000 1.45 1.2 0.45 1000
UGT-1200 1.45 1.22 0.45 1200
UGT-1600 1.6 1.37 0.45 1600
UGT-2000 1.75 1.46 0.45 2000
UGT-3000 1.86 1.7 0.45 3000
UGT-4000 2 2 0.45 4000
UGT-5200 2.28 2.09 0.45 5000
UGT-6000 2.27 2.29 0.45 6000
UGT-7500 2.67 2.3 0.45 7500
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท