• No1 : ติดต่องานขายได้ที่อีเมล์
  • Sale@sanproducts.co.th
48/29 Moo6

Khet lak si,Bangkok

(02) 954-5391-6

sanpac@sanproducts.co.th

ถังเก็บน้ำ SAN-PAC

แบบตั้งพื้นรุ่น OGT Series (PE Tank )

Awesome Image
    ถังเก็บน้ำอัจฉริยะ คือเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหม่ของการสำรองน้ำใช้ที่ฉลาดกว่าด้วยโครงสร้างถังผลิตจากโพลิเอทิลีนเรซิน ผนังหนา 2 ชั้น ภายในไม่เจือสีผสม มี UV Protection Agent จึงทนแดด ปลอดสนิมและไร้สารพิษต่อร่างกาย โครงสร้างถังมีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทกได้ดี (Flexibility & Impact Resistance) (ผลิตได้มาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 1379-2539)
    ถังเก็บน้ำแซน-แพค มีขนาดให้ท่านเลือกคือ OGT 600 ลิตร ซึ่งสามารถลอดผ่านประตูภายในบ้านได้ทุกบาน จนถึง OGT 3100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยทองเหลืองอิตาลีซึ่งปิดน้ำได้สนิท เหมาะสำหรับงานอาคารพักอาศัย อาคารเอกชนและราชการ สำนักงาน
พิเศษ การต่อพ่วงติดกันหลายใบ ท่านสามารถเลือกกำหนดจุดและขนาดและจำนวนข้อต่อเพิ่มได้จากโรงงาน
ตารางถัง OGT (PE)
MODEL กว้าง (D) d สูง (H) ปริมาตรความจุ
 (ม.)  (ม.)  (ม.)  (ลิตร)
OGT-600 0.73 0.4 1.75 600
OGT -1000 0.92 0.4 1.84 1000
OGT-1250 1.05 0.4 1.58 1250
OGT-1500 1.16 0.4 1.65 1500
OGT-2000 1.32 0.4 1.77 2000
OGT-2550 1.51 0.4 1.67 2550
OGT-3100 1.51 0.4 1.97 3100
OGT-4000 1.8 0.4 2.03 4000
OGT-5000 1.8 0.4 2.4 5000
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท