48/29 Moo6

Khet lak si,Bangkok

Tel.(02) 954-5391-3

Fax.(02) 954-5500

Email : sanpac@sanproducts.co.th

Mobile: 081-352-7781,081-352-7780

and 088-614-7122

Awesome Image
LINE ID

Add friends

ถังบำบัดน้ำเสีย PE

แบบไร้อากาศ (Septic Anaerobic Filter Tank)

Awesome Image
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ แซน-แพค นำเสนอวิธีธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย ประเภทเกรอะและกรองแบบไม่ใช้ออกซิเจน (SEPTIC AND ANAEROBIC FILTER) ที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพดีเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ

ถังแซน-แพค มีโครงสร้างที่แข็งแรงคงทน ผลิตจากโพลิเอทธีลีนล้วน โดยออกแบบให้มีความหนาเป็นพิเศษฝาปิดทำด้วยเอบีเอส (ABS COVER) ล็อกได้ปลอดภัย หรือเหล็กหล่อ (CAST IRON) ให้เลือกจึงมีอายุการ ใช้งานยาวนาน แซน-แพค มีทีมงานขายและฝ่ายบริการพร้อมให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและประทับใจสำหรับท่านตลอดเวลา


รุ่น SAF (COMPACT) - SERIES

เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรมที่รวมทั้ง 2 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน คือ การเกรอะ (SEPTIC) และการกรองแบบไร้อากาศ (ANAEROBIC FILTER) บำบัดได้น้ำทิ้งตามมาตราฐาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัย มีให้เลือก 13 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 2 คนไปจนถึง 350 คนต่อชุดหรือปรับเปลี่ยนได้ตามที่วิศวกร ระบุเลือกใช้

ตารางถัง SAF
MODEL  สูง  (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก
(ม.) (ม.) (ลิตร) (มม.)
SAF-600 1.28 1.05 600 100 (4")
SAF -800 1.52 1.07 800 100 (4")
SAF-1000 1.45 1.2 1000 100 (4")
SAF- 1200 1.45 1.22 1200 100 (4")
SAF-1600 1.6 1.37 1600 100 (4")
SAF-2000 1.75 1.46 2000 100 (4")
SAF-3000 1.86 1.7 3000 100 (4")
SAF-4000 2.00 2.00 4000 100 (4")
SAF-4500 2.05 2.08 4500 100 (4")
SAF-5200 2.28 2.09 5200 150 (6")
SAF-6000 2.27 2.29 6000 150 (6")
SAF-7500 2.67 2.3 7500 150 (6")
SAF-10000 2.62 2.8 10000 150 (6")
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทรุ่น S (SEPTIC) -SERIES

เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรมเฉพาะขั้นตอน การเกรอะ (SEPTIC) แยกตระกอนกากของเสียและย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับอาคาร สำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัยและสถานบริการ ตั้งแต่ 3 คน ต่อชุดขึ้นไปหรือตามที่วิศวกรระบุเลือกใช้ โดยจะต้องร่วมกับถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น AF

ตารางถัง S
MODEL  สูง  (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก
(ม.) (ม.) (ลิตร) (มม.)
S-600 1.28 1.05 600 100 (4")
S-800 1.52 1.07 800 100 (4")
S-1000 1.45 1.2 1000 100 (4")
S- 1200 1.45 1.22 1200 100 (4")
S-1600 1.6 1.37 1600 100 (4")
S-2000 1.75 1.46 2000 100 (4")
S-3000 1.86 1.7 3000 100 (4")
S-4000 2.00 2.00 4000 100 (4")
S-4500 2.05 2.08 4500 100 (4")
S-5200 2.28 2.09 5200 150 (6")
S-6000 2.27 2.29 6000 150 (6")
S-7500 2.67 2.3 7500 150 (6")
S-10000 2.62 2.8 10000 150 (6")
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทรุ่น AF (ANAEROBIC FILTER) - SERIES

เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรมเฉพาะขั้นตอนการกรองแบบไร้อากาศ (ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียต่อจากขั้นตอนการเกรอะ(SEPTIC) จนได้น้ำทิ้งที่มีความสะอาด ตามมาตราฐาน สามารถระบายสู่ท่อสาธารณะ หรือนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่(Recycle) เหมาะสำหรับอาคาร สำนักงาน โรงเรียน บ้านพักอาศัย ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป หรือตามที่วิศวกรระบุเลือกใช้โดยจะต้องร่วมกับถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น S

ตารางถัง AF
MODEL  สูง  (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก
(ม.) (ม.) (ลิตร) (มม.)
AF-600 1.28 1.05 600 100 (4")
AF-800 1.52 1.07 800 100 (4")
AF-1000 1.45 1.2 1000 100 (4")
AF- 1200 1.45 1.22 1200 100 (4")
AF-1600 1.6 1.37 1600 100 (4")
AF-2000 1.75 1.46 2000 100 (4")
AF-3000 1.86 1.7 3000 100 (4")
AF-4000 2.00 2.00 4000 100 (4")
AF-4500 2.05 2.08 4500 100 (4")
AF-5200 2.28 2.09 5200 150 (6")
AF-6000 2.27 2.29 6000 150 (6")
AF-7500 2.67 2.3 7500 150 (6")
AF-10000 2.62 2.8 10000 150 (6")
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท📞 Line Official : https://lin.ee/moRsE5v
📞 Tel. : 02-954-5391-3
salesanpac@gmail.com

Contact Info