• No1 : ติดต่องานขายได้ที่อีเมล์
 • Sale@sanproducts.co.th
48/29 Moo6

Khet lak si,Bangkok

(02) 954-5391-6

sanpac@sanproducts.co.th

ถังบำบัดน้ำเสีย SAN-PAC

แบบไร้อากาศ(Septic and Anaerobic Filter Tank) SAF,S and AF Series
และ แบบเติมอากาศ (Aeration Tank) SAT ,S and AT Series ( Fiber Tank )

Awesome Image
ในปัจจุบัน ชุมชนต่างๆมีความเจริญและหนาแน่นมากขึ้นตามลำดับ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นคำตอบสุดท้ายในระยะยาว สำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) มลภาวะทางน้ำจำเป็นต้องได้คนรุ่นปัจจุบันนี้มาช่วยดูแลรักษา บริษัท แซนโพรดักส์ จำกัด ขอมีส่วนในการรจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีกับท่านด้วย ผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป SAN - PAC มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 7.5 ลบ.ม. ขึ้นไป
 • - ระบบบำบัดน้ำเสียมีทั้งแบบเติมอากาศ (Aeration tank) รุ่น SAT, AT-Series และไม่เติมอากาศ (Anaerobic Tank) รุ่น SAF , S , AF และ GT
 • - ตัวถังทำด้วยไฟเบอร์กลาสชั้นดี (FRP) แข็งแรงทนทานหนาเป็นพิเศษ
 • - ฝาทำด้วย ABS หรือเหล็กหล่อให้เลือก พร้อมข้อต่ออ่อนและสายรัดสแตนเลส
 • - บริการคำนวนและออกแบบให้เหมาะกับประเภทของน้ำเสียและขนาดของพื้นที่โครงการ โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ชำนาญการ


 • ตารางถังไฟเบอร์(FRP) SAF
  MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก ท่อระบายอากาศ
  (ม.) (ม.) (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
  SAF-1Q 1.25 1.25 1000 4 2
  SAF-1.6Q 1.53 1.45 1600 4 2
  SAF-2Q 1.73 1.5 2000 4 2
  SAF-2.5Q 1.75 1.55 2500 4 2
  SAF-3Q 1.83 1.72 3000 4 2
  SAF-4Q 2.00 1.9 4000 4 2
  SAF-5Q 2.23 2.09 5000 6 2
  SAF-6Q 2.45 2.09 6000 6 2
  SAF-7.5Q 2.66 2.39 7000 6 2
  **หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท
  รุ่น S (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรม บำบัดเฉพาะการเกรอะ (Septic) โดยการแยกตะกอนลอยและตะกอนจมออกจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดยจะต้องใช้ร่วมกันกับบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป

  ตารางถังไฟเบอร์(FRP) S
  MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก ท่อระบายอากาศ
  (ม.) (ม.) (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
  S-1Q 1.25 1.25 1000 4 2
  S-1.6Q 1.53 1.45 1600 4 2
  S-2Q 1.73 1.5 2000 4 2
  S-2.5Q 1.75 1.55 2500 4 2
  S-3Q 1.83 1.72 3000 4 2
  S-4Q 2.00 1.9 4000 4 2
  S-5Q 2.23 2.09 5000 6 2
  S-6Q 2.45 2.09 6000 6 2
  S-7.5Q 2.66 2.39 7000 6 2
  **หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท
  รุ่น AF (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรม เฉพาะขั้นตอนการกรองแบบไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บำบัดน้ำเสียต่อจากถังเรอะ S (Septic) บำบัดน้ำทิ้ง ตามมาตรฐาน สามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

  ตารางถังไฟเบอร์(FRP) AF
  MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก ท่อระบายอากาศ
  (ม.) (ม.) (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
  AF-1Q 1.25 1.25 1000 4 2
  AF-1.6Q 1.53 1.45 1600 4 2
  AF-2Q 1.73 1.5 2000 4 2
  AF-2.5Q 1.75 1.55 2500 4 2
  AF-3Q 1.83 1.72 3000 4 2
  AF-4Q 2.00 1.9 4000 4 2
  AF-5Q 2.23 2.09 5000 6 2
  AF-6Q 2.45 2.09 6000 6 2
  AF-7.5Q 2.66 2.39 7000 6 2
  **หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอ สงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท

  ถังบำบัดน้ำเสียSAN-PAC แบบเติมอากาศ (Anaerobic FIBER TANK) รุ่น SAT,AT

  รุ่น SAT (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมขั้นตอนการเกรอะ (Septic) และการเติมอากาศ (Aeration) ในถังเดียวกันบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไร้กลิ่นเหม็นรบกวน

  ตารางถังไฟเบอร์(FRP) SAT
  MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก ท่อระบายอากาศ
  (ม.) (ม.) (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
  SAT-1Q 1.25 1.25 1000 4 2
  SAT-1.6Q 1.53 1.45 1600 4 2
  SAT-2Q 1.73 1.5 2000 4 2
  SAT-2.5Q 1.75 1.55 2500 4 2
  SAT-3Q 1.83 1.72 3000 4 2
  SAT-4Q 2.00 1.9 4000 4 2
  SAT-5Q 2.23 2.09 5000 6 2
  SAT-6Q 2.45 2.09 6000 6 2
  SAT-7.5Q 2.66 2.39 7000 6 2
  **หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท

  รุ่น AT (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียแยกเฉพาะขั้นตอนเติมอากาศ (Aeration) และตกตะกอน (Sedimentation) โดยจะบำบัดน้ำเสียต่อจากถังเกรอะ (Septic) รุ่น S บำบัดน้ำทิ้ง ตามมาตรฐาน สามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

  ตารางถังไฟเบอร์(FRP) AT
  MODEL สูง (H) กว้าง (D) ปริมาตร ท่อเข้า-ออก ท่อระบายอากาศ
  (ม.) (ม.) (ลิตร) (นิ้ว) (นิ้ว)
  AT-1Q 1.25 1.25 1000 4 2
  AT-1.6Q 1.53 1.45 1600 4 2
  AT -2Q 1.73 1.5 2000 4 2
  AT -2.5Q 1.75 1.55 2500 4 2
  AT -3Q 1.83 1.72 3000 4 2
  AT -4Q 2.00 1.9 4000 4 2
  AT -5Q 2.23 2.09 5000 6 2
  AT -6Q 2.45 2.09 6000 6 2
  AT -7.5Q 2.66 2.39 7000 6 2
  **หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท